Ääni ja keho

Ääni syntyy kehossa. Sain vahvimman oivalluksen kehon ja äänen liitosta alkaessani laulaa pitkän joogaharjoituksen jälkeen: ääni oli täysin auki ja keho täydellisessä valmiustilassa Käsitystäni kehollisuudesta olen syventänyt joogan lisäksi mieheni kehoterapeutti Topi Suhosen kehonhuollon koulutuksissa. Lue artikkeli: Ääni ja Jooga (avaa PDF)

Ääni ja jooga – kurssi

Kurssilla tutustutaan ääneen rentouttaviin ja vapauttaviin vaikutuksiin ja yhdistetään sitten ääni joogaharjoitukseen. Äänen yhdistäminen joogaan auttaa myös luonnollisen hengityksen löytämisessä. Äänen värähtelyn kokeminen lisää kehon ja mielen yhteyttä. Äänen resonanssin voi tuntea kehossa. Tämä kaikki johtaa syvenevään, hyväksyvän ja tietoisen läsnäolon kokemukseen.

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänen mahdollisuuksista ja joogan harjoittamisesta.
Mitään ennakkotaitoja ei edellytetä.

Ääni ja keho – kurssi

Kurssilla haetaan rennompaa ja tasapainoisempaa oloa kehoon ja mieleen. Välineinä ovat oma ääni ja fyysinen toiminta. Ääniharjoitteina käytetään yksinkertaisia vokaaliäänteitä, jotka rentouttavat ja eheyttävät, sekä voimaääniä, jotka aktivoivat ja vapauttavat. Samoin vaikuttavat myös fyysiset harjoitteet kuten tietoisen jännittämisen ja rentoutumisen vuorottelu, hengitysharjoitukset sekä hoitavat venyttelyt.
Mitään erityistaitoja ei edellytetä.

Ääni ja keho – retriitti

Retriitti sisältää lepoa, hiljaisuutta, ääntä ja hoitavia venytyksiä. Hiljainen, sisällä soiva ääni virittää sisäiseen hiljaisuuteen. Se rentouttaa ja herkistää aisteja. Pyhien tekstien äärellä voimme avautua syvemmin hengen, mielen ja ruumiin ykseydelle.

Keho on hyvin hidas. Autamme sen kohtaamista ja avautumista hitailla, lempeillä venytyksillä ja liikkeillä. Retriitin alussa on pieni johdatus äänen maailmaan ja muihin retriitin elementteihin. Retriitissä sitoudutaan keskinäiseen hiljaisuuteen ja puhumattomuuteen, mutta ohjaajien kanssa on mahdollisuus keskusteluun. Laulu- ja liikuntataitoja ei edellytetä.